De peuteracademie is vandaag officieel ‘omgedoopt’ tot Spelenderwijs. Via een verhaal over piraten maakte leerlingen de nieuwe naam bekend. Kinderen van 3,5 jaar leren bij Spelenderwijs alvast de routines van de basisschool en al spelend steeds meer nieuwe woorden. Spelenderwijs is de brug tussen de peuterspeelzaal en de basisschool.Anne José, leerkracht bij Spelenderwijs: ‘Elke week worden onze leerlingen wijzer. In het klaslokaal hebben we verschillende speelhoeken gecreëerd. Door te spelen leren kinderen niet alleen nieuwe woorden om zo hun woordenschat te vergroten, maar is er bij Spelenderwijs ook aandacht voor bepaalde vaardigheden. Kinderen leren bij ons hoe ze een potlood vast moeten houden, herkennen van verschillende vormen en figuren, kleuren en tellen tot vijf.’De andere leerkracht van Spelenderwijs is Marlies: ‘In een groep van maximaal 12 leerlingen komen kinderen twee dagen in de week naar Spelenderwijs. Ook besteden we veel aandacht aan routines. Bijvoorbeeld als kinderen naar het toilet gaan, hangen ze een knijper op, hoe je een boek in de schoolbibliotheek omruilt, leren knippen en plakken enzovoort. Dit zijn enkele routines die nodig zijn om een paar maanden later door te stromen naar de kleuters.Als kinderen een half jaar naar Spelenderwijs zijn geweest, is de overgang naar de basisschool niet zo groot. Dat ervaren ook leerkrachten van de kleuters. Veel gewoontes in de klas kennen de leerlingen dan al. En dat is voor zowel de leerkracht van groep 1/2 als het kind erg prettig.’Wil je meer weten over Spelenderwijs? Neem dan contact op met o.b.s. De Gouw in Zaandam. Je kunt hiervoor terecht bij onze brugfunctionaris Emine of bij onze directeur Adrienne.