Ouderbeleid VVE

Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) bij de peuters en groep 1/2
Wij werken samen met de Peuteropvang van Babino in het kader van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). Deze peuters gaan 4 dagdelen per week naar school. Het gaat vooral om kinderen die veel aandacht nodig hebben in hun speel- en taalontwikkeling. De leidster van de peuterspeelzaal werkt samen met onze kleuterbouw, waarbij een groot aantal activiteiten op elkaar afgestemd worden, zoals diverse gezamenlijke thema’s. De thema’s vormen de basis van het Piramide-programma. Dit programma stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Die thema’s gaan over vertrouwde dingen, zoals mensen, lente en verkeer.

Het gehele personeel van de peuter- en kleuterbouw heeft een 3-jarige cursus gevolgd om het programma “Piramide” goed uit te kunnen voeren. Verder volgen ze regelmatig nog diverse aanvullende workshops of cursussen.

Iedere 4 weken starten we met een nieuw thema. De peuters en de groepen 1 en 2 werken met hetzelfde thema; het niveau is steeds iets hoger en het onderwerp wordt steeds verder uitgebreid.

In het programma komen alle ontwikkelingsgebieden aan de orde:

  • Taalontwikkeling, voorbereiden op het lezen, uitbreiden van de woordenschat
  • Stimuleren van de rekenvaardigheden
  • Motorische ontwikkeling, voorbereiden op het schrijven
  • Creatieve ontwikkeling

Voor al deze gebieden geldt: “Spel staat centraal , vanuit spel leert een kind”
Voor elk thema wordt er een thema-tafel ingericht om de kinderen in de sfeer van het thema te brengen. Ook is er altijd  een uitdagende speelhoek bij het thema.

Een vaste dag-opbouw is heel belangrijk voor een kind om je veilig te voelen; vanuit veiligheid kom je spelenderwijs tot leren. Daarom hangen in de lokalen de dagritme kaarten. Hierop kunnen de kinderen de volgorde zien van wat er die dag gaat gebeuren.

Bij elk nieuw thema worden de ouders geïnformeerd d.m.v. een themanieuwsbrief.  Daarbij zit ook altijd een activiteit die u zelf  thuis kan doen met uw kind. Vanaf 3 jaar en 6 maanden gaan de peuters al op visite bij de kleutergroepen.

Piramide werkt met tutoren. Een tutor is een extra leerkracht die met kinderen apart of in kleine groepjes werkt. Ze werkt vooruit (pre-teaching) in een thema, zodat de begrippen al bekend zijn wanneer deze in de grote kring behandeld worden. Dit maakt de kinderen sterker wat betreft de taal en ze zijn meer betrokken bij alles wat er in de groep gebeurt.

In januari en juni toetsen we de kinderen. Dit gebeurt altijd spelenderwijs. Uit de toets gegevens blijkt o.a. wie er in aanmerking komt voor extra ondersteuning en aan welke onderdelen nog aandacht moet worden besteed.

VVE-Thuis
Alle ouders van de kleuterbouw krijgen de mogelijkheid bij ons om mee te doen met de ouder- cursus  van VVE- thuis. In deze bijeenkomsten, 8 keer per jaar, krijgen de ouders allerlei tips en ideeën om samen met hun kind thuis te doen. We houden dan ook zoveel mogelijk de thema’s aan die in de klassen plaatsvinden. Hierbij hoort prachtig aantrekkelijk materiaal die de ouders mee krijgen. Zoals knutselmateriaal, schaar, lijm, verf, klei enz. Ook hoort er soms een mooi prentenboek bij die de ouders dat kunnen voor lezen aan hun kind.