Obs de Gouw | openbaar onderwijs Zaandam

Wij stimuleren de sfeer van openheid en nieuwsgierigheid naar de ander. Dit op een wijze waarin elk kind en zijn of haar ouders wordt gezien en wordt gehoord. Wij leggen de verbinding tot begrip en saamhorigheid.

 

Onderdeel van Zaan Primair

Openbaar onderwijs: trots op jou, trots op De Gouw!

Openbaar onderwijs: trots op jou, trots op De Gouw!

De Gouw is een openbare school in de buurt Poelenburg. Van de 187 nationaliteiten in Zaanstad zijn er 27 vertegenwoordigd op onze school.
Onderwijs: taal - talent - gezondheid

Onderwijs: taal - talent - gezondheid

Door het geven van goed onderwijs geven wij onze leerlingen een fundament voor hun toekomst mee. Taal staat daarbij centraal: taal is de sleutel naar de wereld.
Peuter Academie: oog voor ontwikkeling van het jonge kind

Peuter Academie: oog voor ontwikkeling van het jonge kind

De ontwikkeling van het jonge kind is een basis voor het leven.
v

Schoolnieuws

Vierdaagse schoolweek

Zaandam, 17 september 2018 Beste ouders en verzorgers, Hierbij informeren we u over het lerarentekort op de basisscholen in Zaanstad. Deze dagen is hierover veel berichtgeving. Vooral de mogelijke invoering van de vierdaagse schoolweek krijgt aandacht. Wat is de...

Lees meer
Schoolpraat Agenda XML stream

Praktische info

h

Zaan Primair nieuws