Kinderopvang - Babino

Babino is de kernpartner voor de kinderopvang in obs De Gouw. De kinderopvang biedt:

  • kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar
  • peuterspelen met VVE voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
  • buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 – 12 jaar

De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen de veiligheid om uitdagingen aan te gaan en zo in alle opzichten te groeien. Zo kunnen ze zichzelf ontwikkelen en hun eigen talenten ontdekken. We werken vanuit dezelfde pedagogische visie als de school en laten ons aanbod op elkaar aansluiten.

We moedigen elkaar en onze kinderen aan om het beste uit zichzelf te halen. Dit is een toekomstperspectief waaraan wij: leerkrachten, kinderen en ouders dagelijks werken.

In ons gebouw bevindt zich een peuteropvang van Babino. Kinderen vanaf 2 1/2  jaar kunnen vier dagdelen per week geplaatst worden op de peuteropvang van de Gouw. De ouders betalen de reguliere bijdrage voor peuteropvang, volgens de afspraken van Babino. De ouders vullen op school het inschrijfformulier in. Als u uw kind aanmeldt bij de peuteropvang, gaan we er van uit dat uw kind daarna aanmeldt als leerling van o.b.s. de Gouw. Babino is de enige Peuteropvang binnen ons gebouw. Babino is onze vaste partner in ons Integraal Kindcentrum (IKC) in opbouw. Babino biedt ook buitenschoolse opvang, wanneer er voldoende aanmeldingen zijn.

Met ingang van schooljaar 2015/2016 bieden wij de Peuteracademie aan.

Op 9-11-2015 is de Peuteracademie Gouw Babino gestart.

Iedere middag komen peuters (vanaf 3 jaar en 6 maanden) die al deelnemen aan Peuterspelen bij Babino en kleuters bij elkaar in een van onze groepslokalen.

De academie in het kort:
Voor de kinderen blijft het gewoon spelen. Wij houden gericht in de gaten wat ze kunnen. Doordat de peuters in hetzelfde schoolgebouw zitten en op de academie regelmatig met “de grote kinderen” spelen, raken zij al gewend aan de locatie. De overgang van voorschool naar basisschool is niet moeilijk voor kinderen van de Peuteracademie. Zij zijn al gewend aan de langere schooltijden en de spel- en leermethode die gebruikt wordt.

In een uitdagende en leerrijke omgeving krijgen de kinderen de ruimte om te ontdekken en komen spelenderwijs in aanraking met allerlei ontwikkelingsmaterialen

Naast dat zij worden gestimuleerd om zelf na te denken biedt de academie extra uitdagingen als de kinderen daaraan toe zijn.

De Peuteracademie is gesitueerd in een van de lokalen in de kleutergang.

Op de dagen dat een peuter op de ochtend op de peuteropvang zit, kan deze die middag doorgaan naar de academie. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel is het de bedoeling dat er inzet wordt gepleegd door de ouders. Deze inzet zal bestaan uit:

  • Helpen in de groep
  • Extra begeleiding bij uitstapjes
  • Thuis met het kind bepaalde activiteiten doen. Denkt u hierbij aan het voorlezen van een boek, spullen verzamelen voor in de groep, interesse tonen aan het kind met betrekking tot school, aanwezigheid bij voortgangsgesprekken enz.