Kinderopvang - Babino

Babino is de kernpartner voor de kinderopvang in obs De Gouw. De kinderopvang biedt:

 • kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar
 • peuterspelen met VVE voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
 • buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 – 12 jaar

Integraal Kind Centrum
Op bijna alle scholen van Zaan Primair locaties groeien wij naar een Integraal Kind Centrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samen werkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd.

Samenwerkingspartner
De Gouw groeit samen met Babino Kinderopvang naar een IKC.  Babino is een kinderopvangorganisatie die al vele jaren actief is in de branche. Er zijn verschillende vestigingen van Babino in de regio Zaanstad en de Haarlemmermeer. Babino biedt professionele opvang aan in een vertrouwde omgeving. Ieder kind is uniek en veiligheid en betrouwbaarheid staan voorop!

Babino B.V. biedt verschillende vormen van kinderopvang zoals:
Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar

 • Halve dagopvang*
 • Hele dagopvang
 • Flexibele opvang

* Indien de groepsgrootte het toelaat

Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar (met VVE) 

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar

 • Voorschoolse opvang
 • Naschoolse opvang
 • Vakantie opvang
 • Flexibele opvang
 • Opvang tijdens studiedagen*

* bij voldoende aanmeldingen

Peuteropvang de Gouw
In ons gebouw bevindt zich een peuteropvang en buitenschoolse opvang van Babino. Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen vier dagdelen per week geplaatst worden op de peuteropvang van de Gouw. De ouders betalen de reguliere bijdrage voor peuteropvang, volgens de afspraken van Babino. De ouders vullen op school het inschrijfformulier in. Als u uw kind aanmeldt bij de peuteropvang, gaan we er van uit dat uw kind daarna aanmeldt als leerling van OBS de Gouw. Babino is de enige Peuteropvang binnen ons gebouw.

Spelenderwijs De Gouw
Iedere middag komen peuters (vanaf 3 jaar en 6 maanden) die al deelnemen aan Peuterspelen bij Babino en kleuters bij elkaar in een van onze groepslokalen.

Spelenderwijs in het kort: Voor de kinderen blijft het gewoon spelen. Wij houden gericht in de gaten wat ze kunnen. Doordat de peuters in hetzelfde schoolgebouw zitten en op de academie regelmatig met “de grote kinderen” spelen, raken zij al gewend aan de locatie. De overgang van voorschool naar basisschool is niet moeilijk voor kinderen van Spelenderwijs De Gouw. Zij zijn al gewend aan de langere schooltijden en de spel- en leermethode die gebruikt wordt.

In een uitdagende en leerrijke omgeving krijgen de kinderen de ruimte om te ontdekken en komen spelenderwijs in aanraking met allerlei ontwikkelingsmaterialen. Naast dat zij worden gestimuleerd om zelf na te denken biedt de academie extra uitdagingen als de kinderen daaraan toe zijn.

Op de dagen dat een peuter op de ochtend op de peuteropvang zit, kan deze die middag doorgaan naar de academie. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel is het de bedoeling dat er inzet wordt gepleegd door de ouders. Deze inzet zal bestaan uit:

 • Helpen in de groep
 • Extra begeleiding bij uitstapjes
 • Thuis met het kind bepaalde activiteiten doen. Denkt u hierbij aan het voorlezen van een boek, spullen verzamelen voor in de groep, interesse tonen aan het kind met betrekking tot school, aanwezigheid bij voortgangsgesprekken enz.

Voor meer informatie, inschrijven of een vrijblijvende rondleiding kunt u naar de website www.babino.nl gaan of contact opnemen via 075 20 20