Anti-pestbeleid

 Bij onze aanpak wordt samen gewerkt door alle opvoeders en in het bijzonder door de ouders en de leerkrachten.

Anti-pest Protocol

Op De Gouw leert uw kind pestgedrag herkennen en leert uw kind wat het moet doen om de pester te stoppen. Door middel van de wekelijkse Kwink lessen  leren we de kinderen om te gaan met verschillende soorten gedrag en emoties. In aanvulling op de Kwinklessen besteden we aandacht aan de jaarlijkse week van de mediawijsheid en de week tegen pesten.

We leren de kinderen om zelf in bepaalde situaties het probleem aan te pakken en/of op te lossen. Lukt dat niet? Dan volgen we de stappen van ons gedragsprotocol en zullen we u, als ouder, benaderen om met ons te overleggen.