Onderwijs: taal - talent - gezondheid

Door het geven van goed onderwijs geven wij onze leerlingen een fundament voor hun toekomst mee.

Taal staat centraal:

Taal is de sleutel naar de wereld. Het team volgt een leergang Nederlands als 2e taal, er is veel extra taalaanbod (Peuter Academie, Taal Intensief, Zaterdag Academie, Plusgroepen, Brede School aanbod, De Bieb op School, Taal Café voor ouders.
Er wordt o.a. gewerkt met de methodes Snappet (tablets vanaf groep 4), Kwink (sociaal emotioneel leren in alle groepen), Groove me (Engels in groep 7 en 8), Hallo Muziek (project Muziek Maakt School met zang in groep 1 - 4 en instrumentenles in groepen 5, 6 en 7)
Ook investeert De Gouw in de gezondheid van leerlingen: we drinken water en eten gruit, we hebben deskundige vakdocenten bewegingsonderwijs, een actief naschools aanbod en we zijn bezig met nieuwe ontwerpen voor een actief en uitnodigend schoolplein.