Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen.

In de MR-vergaderingen komen o.a. aan de orde: de personele formatie, de groepenorganisatie, het budget, het schoolplan, het gebouw en plein, enz.

De medezeggenschapsraad van onze school telt acht leden. Vijf ouders en twee leerkrachten hebben zitting in de MR. Er zijn zes tot acht MR vergaderingen per jaar.

De samenstelling van de MR wordt in de eerste weken van het schooljaar via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Het MR-reglement is bij de MR opvraagbaar.