Naar het Voortgezet Onderwijs

De verwijzingsprocedure naar het Voortgezet Onderwijs

Er is het nodige veranderd met betrekking tot de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Wij lichten hier de procedure, die nog aan verandering onderhevig is, in vogelvlucht toe. Op de informatie avond  zal de groep 8 leerkracht u hier meer over kunnen vertellen.
Dit jaar krijgt uw kind het voorlopig advies voor de herfstvakantie. Dit advies wordt bepaald op basis van de toetsgegevens van meerdere jaren, observaties van de leerkracht van groep 7 en van de leerkracht van groep 8. Het advies wordt opgesteld in overleg met de intern begeleider en de directie.

Mochten er twijfels zijn, dan is er in de periode tussen de herfstvakantie en februari, de tijd om hierover advies in te winnen bij het voortgezet onderwijs. Uiteindelijk beslist de basisschool wat het advies voor de leerling wordt.

In januari/februari zijn er open dagen op het voortgezet onderwijs. Hier kunt u heen gaan met uw kind, om samen een indruk op te doen van de verschillende scholen.

In februari/maart ontvangen de leerlingen het definitieve advies van de basisschool.  Op basis van dit advies, geeft u drie scholen van uw voorkeur op. Deze gegevens worden centraal verzameld, waarna de indeling plaats vindt.

In april wordt de Cito-eindtoets afgenomen bij de leerlingen. In mei/juni krijgen de basisscholen hier de uitslag van. Mocht het resultaat erg veel lager uitvallen als het advies wat de school gegeven heeft, dan kan er een second opinion worden overwogen. Mocht het advies hoger uitvallen, dan kan de basisschool overwegen om het advies aan te passen.