Dynamica locatie Noorderven

SBO groepen in een reguliere basisschool

Twee SBO groepen die onder Dynamica vallen, zitten in het gebouw van locatie De Gouw. Dit is groep Pinguïn (3,4,5,6) en groep Octopus (6,7,8). Om meerder redenen is gekozen voor SBO groepen in een reguliere basisschool: onze leerlingen kunnen in hun eigen woonomgeving naar school; ze hebben schoolvriendjes in de buurt; ze hoeven meestal geen gebruik te maken van het leerlingvervoer; broertje/zusje zitten op dezelfde school; ouders zijn meer betrokken bij school, omdat ze de kinderen zelf kunnen brengen.
De groepen worden aangestuurd vanuit Dynamica.

Het werkproces van de SBO groepen op De Gouw wordt gemonitord en geëvalueerd door de leerkrachten, directie en zorgcoördinatoren van Dynamica en de orthopedagoog van Dynamica. Voor vragen over de ondersteuningsbehoeften worden de leerlingen ingebracht in het B.O.T. (breed ondersteuningsteam) op Dynamica.

De leerkrachten van de groepen nemen deel aan de groepsbesprekingen, teambijeenkomsten en studiedagen op Dynamica, hoofdlocatie Noordsterweg.

Er worden met name leerlingen geplaatst uit het postcodegebied 1500 t/m 1507 (Zaandam) en 1510, 1511 (Oostzaan) met specifieke onderwijskundige behoeften.

De SBO groepen gebruiken een andere ingang dan de leerlingen van De Gouw. Voor ziekmeldingen en eventuele andere vragen zijn de leerkrachten buiten de lesgebonden schooltijd (08.15-14.00) te bereiken op nummer: 06-36235050