Obs De Gouw is onderdeel van de Zaan Primair scholengroep

Wat is de Zaan Primair scholengroep?

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. Daarnaast hebben we twee scholen voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, en eentje voor speciaal voortgezet onderwijs. Met het dienstencentrum vormen zij samen Dynamica, ons expertisecentrum passend onderwijs.

Ook hoort de Kernschool bij de scholengroep. Deze school verzorgt eenjarige opvang voor nieuwkomers in Nederland.

De 36 onderwijslocaties zijn over heel Zaanstad verspreid: van Krommenie en West-Knollendam tot Zaandam zuid.