Schooltijden

Op onze school hebben wij een continurooster.

Van maandag t/m vrijdag openen wij onze deuren om 8.20 uur. De leerlingen moeten om 8.30 uur in de klas zijn voor de start van de dag. De leerlingen zijn om 14.30 uur uit.

De leerlingen spelen elke dag ongeveer 30 minuten buiten met medewerking van Ludios/spelbegeleiding plus een teamlid. In de klas eten de leerlingen de lunch met de leerkracht.

Het begin van de schooldag.

De school gaat open om 8.20 uur. De leerlingen en hun ouders van de groepen 1/2 en 3 worden op het schoolplein opgewacht door de leerkracht. De leerkrachten lopen met hun groep om 8.25 uur naar binnen, zo kan de dag rustig beginnen.
Bij het bovenbouwschoolplein worden de leerlingen om 8.20 uur ontvangen door een collega op het schoolplein en lopen de leerlingen zelfstandig naar de groep.

Bij de groep worden de leerlingen opgewacht door hun leerkracht.

Voor onze leerlingen is alle lestijd belangrijk. De lessen beginnen daarom precies op tijd om 8.30 uur!
Leerlingen die te laat op school komen worden geregistreerd, bij frequent te laat komen gaat een brief mee naar huis. De leerplichtambtenaar controleert onze gegevens.

De leerlingen hebben tot 14.30 uur les, hierna loopt de leerkracht met de leerlingen mee naar buiten waar de ouders hen komen ophalen.

Na schooltijd

Babino is onze vaste partner voor peuteropvang en buitenschoolse opvang.