Schooltijden

We hanteren een continurooster, alle dagen hebben dezelfde schooltijden.

We starten om 8.30 uur en de kinderen gaan om 14.30 uur uit.  De kinderen hebben elke dag 35 minuten pauze. Er wordt een kwartier in de klas gegeten en 20 minuten buiten gespeeld of binnen met slecht weer. De leerkrachten houden toezicht in de pauze. De kinderen nemen zelf brood en drinken mee voor de lunch.

Het begin van de schooldag.

De school gaat open om 8.15 uur. Dan mogen de kinderen en ouders van de groepen 1, 2 en 3 naar binnen. In verband met de rust zijn de leerkrachten dan ook in hun lokaal aanwezig. De leerkrachten van de groepen 4 tot en met 8 staan buiten op het plein en gaan om 8.25 uur naar binnen.

Voor onze kinderen is alle lestijd belangrijk. De lessen beginnen daarom precies op tijd om 8.30 uur! De kinderen zijn daarom uiterlijk 8.25 uur in de groep. Kinderen die te laat zijn, wachten even bij de deur voor het lokaal, totdat de leerkracht ze toelaat. Kinderen die te laat komen worden geregistreerd. Bij frequent te laat komen gaat een brief mee naar huis. De leerplichtambtenaar controleert onze gegevens.

Na schooltijd

Ook na schooltijd kunnen de kinderen elke dag op een speelse manier doorgaan met leren. We hebben een aantrekkelijk en uitgebreid aanbod aan activiteiten georganiseerd in samenwerking met onze ‘brede school’-partners. De kosten zijn gering. Meer informatie daarover krijgt u via de nieuwsbrief of de website.

Babino is onze vaste partner voor peuteropvang en buitenschoolse opvang. Babino biedt iedere dag peuteropvang vanaf 8.15 uur.