Verlengde leertijd op obs De Gouw

De gemeente Zaanstad, de schoolbesturen en hun partners willen verlengde leertijd samen in onze wijk realiseren. Daarom worden er op alle basisscholen in de wijk extra lessen geven vanaf januari 2020. De kinderen in Poelenburg en Peldersveld krijgen zo dezelfde kansen als andere kinderen in Zaanstad.

Waarom?

Alle kinderen in Poelenburg en Peldersveld verdienen gelijke kansen op een goede toekomst.
Dit staat in het Pact Poelenburg Peldersveld, een belangrijk voornemen van de gemeente Zaanstad.
De gemeente Zaanstad, de schoolbesturen en hun partners willen dit samen in onze wijk realiseren.
Daarom worden er op alle basisscholen in de wijk extra lessen geven vanaf januari 2020.
De kinderen in Poelenburg en Peldersveld krijgen zo dezelfde kansen als andere kinderen in Zaanstad. Kansen om later naar de middelbare school te gaan die het best bij hen past en om de basisschool met succes af te maken.

Welke lessen?

De extra lessen passen bij de doelen van onze school. Ze zijn aanvullend en versterken ons reguliere lesaanbod.
De Gouw heeft gekozen voor extra lessen die per leerjaar verschillend worden ingevuld en waarbij de aanbieders het aanbod door het jaar heen voldoende variëren.

– TAAL
prentenboekendans en boekplezier voor de kleutergroepen, leesplezier in de midden- en bovenbouw
Aanbieders van deze lessen zijn: De Bieb en Made by Motion

– GEZOND & FIT

gezond bewegen en verrijkt buitenspelen en judo
Aanbieder van deze lessen is: Ludios en Sportschool Salomons

– BURGERSCHAPSVORMING

Rots & Water- lessen bij de kleuters en middenbouw
Aanbieder van deze lessen is: Made by Motion

– MUZIKALE VORMING

Vanaf Spelenderwijs t/m groep 7 volgen een doorlopende leerlijn waarbij er in de groepen 6 en 7 gewerkt wordt met instrumenten.
Aanbieder van deze lessen is: Hallo Muziek

-DIGITALE GELETTERDHEID

Hieronder vallen onder andere mediawijsheid, programmeren, computervaardigheden
Aanbieder van deze lessen is : Codeerschool

Hoe gaat het op De Gouw?

De schooldag is dagelijks verlengd met een half uur, dus in totaal 2,5 uur per week verlengde leertijd.
Dat betekent dagelijks schooltijden van 8.30 – 14.30 uur.
3x per week krijgen alle groepen een extra les van 50 minuten.
Deze les wordt gegeven door een professionele docent. De leerkracht is niet aanwezig bij deze les.
Ons team werkt hiervoor nauw samen met de nieuwe docenten.
Deze extra lessen zijn verweven in ons lesrooster, waardoor er zoveel mogelijk rust en regelmaat blijft in de schooldag.