De ouderkamer

In de ouderkamer geeft de brugfunctionaris antwoord op vragen van ouders. Wekelijks zijn er thema-bijeenkomsten in de ouderkamer.

Activiteiten voor ouders

Vanaf 1 juni 2019 hebben alle basisscholen in Poelenburg en Peldersveld een brugfunctionaris. Dit is een maatregel uit het Actieplan Poelenburg Peldersveld van de gemeente Zaanstad.
Onze brugfunctionaris is Emine Önsoy. Zij werkt op school niet met leerlingen, maar is er voor de ouders. Met vragen over school en opvoeding kunt u bij haar terecht: 06 3657 0938.
Zij helpt ouders en verwijst door als dat nodig is. Zij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op school in de ouderkamer bereikbaar. Nieuwe ouders krijgen van de brugfunctionaris een welkomstpakket met belangrijke informatie over onze school: o.a. deze oudergids, de taaltipkaart, de gedragsregels en onze taalvisie.

Ieder jaar zijn er verschillende informatie-bijeenkomsten over het onderwijs op De Gouw. We verwachten dat alle ouders hierbij aanwezig zijn. De data staan in de kalender.
De directeur, de brugfunctionaris en de zorgcoördinatoren geven informatie over de school, het beleid en de werkwijze. Deze bijeenkomsten vinden plaats – met vertalingen – in de talen: Nederlands, Syrisch/Arabisch, Bulgaars, Engels en Turks. We vinden het belangrijk dat alle ouders de gelegenheid krijgen om de informatie over onze school tot zich te nemen en er vragen over te kunnen stellen.
Samenwerking tussen ouders en school begint immers met elkaar begrijpen.

We verwachten van alle ouders met kinderen in de kleutergroepen dat ze deelnemen aan de VVE-thuis bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten, 8x per jaar, krijgen de ouders allerlei tips en ideeën om samen met hun kind thuis te doen. De data staan in de kalender.
We houden de thema’s aan waar de kleutergroepen op dat moment mee werken. Hierbij hoort aantrekkelijk materiaal, zoals knutselmateriaal, schaar, lijm, verf, klei enz. dat de ouders mee naar huis krijgen. Ook horen er mooie prentenboeken bij, die thuis voorgelezen kunnen worden. Alle kleuterouders krijgen per thema een thema-brief met tips en ideeën om thuis te doen. Deze wordt via de schoolpraat-app verstuurd.

Als u zich wilt aanmelden voor ondersteuning of hulp op school, kunt u dit altijd doen bij de groepsleerkracht van uw kind. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.