De ouderkamer

In de ouderkamer geeft de brugfunctionaris antwoord op vragen van ouders. Wekelijks zijn er thema-bijeenkomsten in de ouderkamer.

Activiteiten voor ouders

De Gouw organiseert veel activiteiten voor ouders. Dikwijls zijn het informatieve bijeenkomsten. Dan nodigen we bijvoorbeeld mensen van Centrum Jong uit. Zij praten met ouders over allerlei onderwerpen rond de opvoeding van de kinderen. De Gouw organiseert ook activiteiten waarop ouders deel kunnen nemen aan activiteiten. Er zijn kookactiviteiten, taallessen voor ouders, typlessen voor ouders, enzovoort. De Gouw schept voorwaarden voor een goed contact tussen ouders en school. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Door middel van een nieuwsbrief wordt U op de hoogte gehouden.

In de peutergroep en groep 1 t/m 3 zijn er ouderactiviteiten zoals: Het geven van informatie aan ouders over de thema’s. Dit gebeurt o.a. door middel van koffieochtenden en informatieboekjes per thema. Tevens zijn er regelmatig cursussen op school, gegeven door de G.G.D.

Spelinloop: u wordt uitgenodigd om met uw kind mee te spelen in de klas. VVE-Thuis: Ouders gaan thuis met hun kleuter activiteiten doen. Deze activiteiten sluiten aan bij de thema’s van ons Piramide-programma. Wanneer kinderen op school bijvoorbeeld activiteiten doen rond lente of kunst, gaan de ouders met hun kind thuis ook activiteiten doen rond dit thema. Bij ieder themaboekje wordt minimaal één ouderbijeenkomst gehouden. Een ouderbijeenkomst bestaat uit twee delen: 1. Informatie over het thema op school. Er wordt verteld hoe in groep 1 en 2 aan het thema gewerkt wordt. Daarna wordt het themaboekje met de activiteiten uitgelegd, geoefend en voorgedaan. Al doende komt de ontwikkeling en opvoeding van kinderen aan de orde en leren ouders hun kind meer ondersteunen en stimuleren.

Als u zich wilt aanmelden voor ondersteuning of hulp op school, kunt u dit altijd doen bij de groepsleerkracht van uw kind. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.