Visie

Obs De Gouw is een openbare basisschool aan de rand van de Zaanse wijk Poelenburg. De Gouw is het woord voor een oude vaarsloot, die de verschillende kavels in de polder met elkaar verbindt. Vaarsloten waren nodig voor de afwatering en ontwikkeling van de veengebieden en voor de verbinding ertussen. Daarom is De Gouw een passende naam voor een school die hoog inzet op ontwikkeling en verbinding:

– ontwikkeling van onze leerlingen tot verantwoordelijke en betrokken wereldburgers

– in verbinding met de verschillende culturen in onze buurt en de wereld om ons heen

Op De Gouw wordt onderwijs gegeven vanuit de openbare identiteit. Dat betekent dat we een ontmoetingsschool zijn, waar iedereen welkom is, met ruimte voor verschillen, wederzijds respect en er gewerkt wordt vanuit en voor een democratische samenleving.

De Gouw is een school in ontwikkeling en heeft de ambitie om excellent in taalonderwijs te worden. Het team volgt een training over meertaligheid en 2e taalverwerving. Op basis van deze ambitie en nieuwe kennis wordt het beleid aangepast.

Onze uitgangspunten voor goed onderwijs zijn de kernwaarden van De Gouw.

Hierdoor wordt het onderwijs en de schoolcultuur gekenmerkt:

Veiligheid

Er wordt geleerd vanuit een veilige omgeving:

wij zijn duidelijk over onze regels, verwachtingen, vieringen en rituelen.

Betrokkenheid

Er wordt goed en passend onderwijs aangeboden:

wij hebben hoge verwachtingen en zijn betrokken bij onze leerlingen en ouders, wij bieden zorg en grenzen waar nodig en wij hebben kennis over diversiteit.

 Trots

Leerlingen zijn trots op wie ze zijn en wat ze willen bereiken in de toekomst:

wij leren kinderen zichzelf kennen, elkaar kennen en hun talenten ontdekken en benutten.

Zelfvertrouwen

Als je jezelf kent kan je vol zelfvertrouwen in de wereld stappen:

wij leren onze leerlingen hoe ze moeten leren, incasseren, doorzetten en hun ambitie en resultaten kunnen presenteren.