Taal centraal

OBS De Gouw specialiseert zich in taal

Op De Gouw staat TAAL CENTRAAL 

Onze schoolpopulatie telt meer dan 30 nationaliteiten.
Veel kinderen spreken thuis een andere taal dan het Nederlands. (ruim 60%) Hoe hoger het taalniveau van de thuistaal, des te makkelijker een kind een 2e taal: het Nederlands kan leren.

Taalverwerving benaderen we vanuit een ecologisch model.
50% van de taalontwikkeling gebeurt thuis, in het gezin, de familie, bij verenigingen en in de buurt.
50% van de taalontwikkeling gebeurt op school.
Het ontwikkelen van taal reikt verder dan de vier muren van onze school.
Ouders, het gezin, zie wij als belangrijke partners voor het bevorderen van de taal van onze leerlingen.
Wij hebben de overtuiging dat het waarderen van de taalachtergrond van onze leerlingen bijdraagt aan hun identiteitsontwikkeling en taalverwerving.
Wij maken waar nodig gebruik van de moedertaal als bron of brug in ons onderwijs: bij het leren van de Nederlandse taal en het opdoen van vakinhoudelijke kennis.

Taal verwerven draagt bij aan communicatie:

 • om ons te kunnen uitdrukken,
 • om elkaar te verstaan,
 • om taal-denkprocessen te ondersteunen en te activeren.

Taal is:

geschreven – gesproken – non verbaal – emotie – digitaal
De Gouw zet in op sterk taalonderwijs. Taalonderwijs reikt verder dan de taalles. Al het onderwijs komt tot zijn recht doordat leerkrachten taalbewust acteren in alle onderwijsactiviteiten.

 

Taal is zichtbaar in school door:

 • de peuter academie
 • VVE-Thuis bijeenkomsten
 • Thema’s in de ouderkamer
 • labels in het hele gebouw
 • de voorleesbank
 • wisselcollectie (beheer door de Bieb, samenwerking met buurtscholen) + zwerfboekenkast
 • klankgebaren
 • de wekelijkse taallessen van Sagènn in de ouderkamer
 • Zien is Snappen, een taaldidactiek voor kinderen die meertalig opgroeien

Juf, ik leer hier om te lezen en ik lees om te leren!

leerling groep 6