Gezonde school

Onze school is gezond

 

 

Obs de Gouw heeft het vignet Gezonde School behaald.

Met dit vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding.
Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

  • Wij drinken alleen water
  • Iedere leerling heeft zijn eigen fles, beker of bidon
  • Wij eten groente of fruit om 10 uur
  • Wij hebben allemaal een gezonde lunch
  • We besteden extra aandacht aan gezond trakteren

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School?
Kijk dan op  www.gezondeschool.nl.