obs De Gouw is een gezonde school

Onze school is gezond

 

 

Obs de Gouw is een gezonde school.

Obs De Gouw heeft twee vignetten van de gezonde school behaald te weten Voeding en Bewegen & Sport
Met deze vignetten van de Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door het landelijke keurmerk Gezonde School. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Voor het themacertificaat Voeding verwijzen we naar onderstaande link:
Voedingscentrum schoollunch

Op De Gouw zetten we de volgende activiteiten in:

  • Wij drinken alleen water
  • Iedere leerling heeft zijn eigen fles, beker of bidon
  • Wij eten groente of fruit om 10 uur
  • Wij hebben allemaal een gezonde lunch
  • Wij vieren in plaats van trakteren verjaardagen

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School?
Kijk dan op  www.gezondeschool.nl.