Openbaar onderwijs: trots op jou, trots op De Gouw!

De Gouw is een openbare school in de buurt Poelenburg. Van de 187 nationaliteiten in Zaanstad zijn er 27 vertegenwoordigd op onze school.

Wereldburgerschap in de 21e eeuw.

Op De Gouw hebben we respect voor elkaar en leren we van elkaars achtergrond, want verschil geeft energie!
Democratie is het grondbeginsel voor ons onderwijs en onze omgangsvormen.  
De gemeente Zaanstad ondersteunt burgerschapsvorming vanuit het Pact Poelenburg Peldersveld.


 

‘Iedereen is welkom op onze openbare school.’

Het openbaar onderwijs kenmerkt zich door de volgende 6 kernwaarden:

Iedereen welkom
De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Iedereen benoembaar
Benoembaarheid (indien bekwaam) staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Wederzijds respect
Op de openbare school is er wederzijds respect voor elkaars levensbeschouwing of godsdienst.

Waarden en normen
De openbare school besteedt actief aandacht aan de normen en waarden van de Nederlandse samenleving.

Van en voor de samenleving
De openbare school is van en voor de gehele samenleving en betrekt interne en externe betrokkenen actief bij het beleid.

Levensbeschouwing en godsdienst
Op de openbare school wordt aandacht besteed aan de diverse levensovertuigingen. Tevens biedt de school de gelegenheid om levensbeschouwelijk vormings- of (Christelijk) godsdienstonderwijs te volgen.