Brede School Academie Zaanstad

Een uniek onderwijsconcept in de Zaanstreek: de Brede School Academie!

De BSA is bedoeld voor talentvolle kinderen uit groep 6,7 en 8 van de deelnemende scholen (het betreft een samenwerking tussen Zaan Primair / Agora / SIoZ). Het gaat om kinderen die het denkniveau en de werkhouding hebben om naar havo of vwo te kunnen, maar die door een beperkte taalontwikkeling toch moeite hebben met dit werkniveau. Op de BSA krijgen zij de gelegenheid om te werken aan hun taalvaardigheid, zodat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen.
De BSA geeft les in woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke vaardigheden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan. De lessen vinden plaats na schooltijd, op twee middagen van de week.

Het is belangrijk dat de kinderen zelf erg gemotiveerd zijn. Het vraagt een flinke inspanning om twee keer per week extra lessen te volgen. Maar ze krijgen er ook wat voor terug. De BSA biedt onderwijs in kleine groepen met uitsluitend gemotiveerde kinderen en speciaal opgeleide leraren. Maar bovenal biedt de BSA een belangrijke uitbreiding van hun taalvaardigheid en dus betere kansen op havo of vwo.

Voor meer informatie over de BSA kunt u terecht op www.BSA-Zaanstad.nl