Woorden tekort bij schooldirecteur Adriënne Frans om het werk te beschrijven dat brugfunctionaris Emine Önsoy verzet voor basisschool De Gouw in Poelenburg. ‘We willen dat ze nooit meer weggaat’, verklaart ze vol overtuiging.

Toch was het nut van de aanstelling van Emine ruim een jaar geleden voor directeur Adriënne niet helemaal duidelijk. ‘Het idee voor brugfunctionarissen is overgewaaid uit Gent. Collega’s uit het onderwijs en mensen van gemeente Zaanstad die in Vlaanderen waren gaan kijken, kwamen enthousiast terug. Wij waren terughoudender. Iets wat al tien jaar met succes in Gent draait, kan niet zomaar in Zaandam worden gedaan, dachten we.’

Toch durfden de scholen en de gemeente te investeren. Begin juni 2019 zijn zeven brugfunctionarissen aan het werk gegaan in Poelenburg en Peldersveld. Het project – waarin de Zaanse schoolbesturen Agora, Zaan Primair en SIOZ meedraaien in het kader van de pact-afspraken – heeft tot doel onderwijsachterstanden te voorkomen en de grote huidige achterstand te verhelpen. Ouders worden daarbij door de brugfunctionaris stevig bij de school betrokken. De brugfunctionarissen hebben als opdracht een brug te slaan tussen de school- en thuisomgeving.

Emine: ‘Ik ben uit een vaste baan gestapt om dit werk te mogen gaan doen. Ik geloof in het project, in mijn ogen is wat ik nu doe het meest cruciale onderdeel van het hele pact-plan. Hoe stop je de criminaliteit onder de jeugd? Door kinderen al op jonge leeftijd een goede basis te geven, door ze de taal te leren, goed onderwijs aan te bieden, zodat ze zich ontwikkelen en inzien dat ze hun kans op een goed bestaan moeten grijpen.’

Adriënne: ‘Het werkt fantastisch. Als voorbeeld: wij hadden altijd ouderavonden met zo weinig respons dat sommige mensen vonden dat we daar beter mee konden stoppen. Sinds Emine hier werkt, en haar eigen aanpak er op loslaat, bereiken we meer dan 60 ouders.’ Ze spreekt hun taal, kent de achtergronden en neemt ze waar nodig bij de hand, geeft Emine aan. ‘Zonder te pamperen, maar wel door een positieve benadering. Ik probeer ouders duidelijk te maken dat hun betrokkenheid nodig is voor de toekomst van hun eigen kinderen.’

Ouders leren met een computer of laptop om te gaan. Ze kunnen daarna thuis de schoolprogramma’s installeren.  ‘Als ze het echt niet begrijpen, dan mogen ze komen en dan leg ik het uit.’ Tijdens de corona-lockdown werden door school 35 laptops uitgeleend aan minvermogende leerlingen. ‘En ik heb er alles aan gedaan om ook in die periode contact te blijven houden, bijvoorbeeld via de app, met beeldbellen via Teams en als het nodig was face-to-face hier op school, achter een spatscherm.’ ‘Nu we de mensen zover hebben gekregen dat ze betrokken zijn bij onze schoolactiviteiten, willen we ze door Corona niet weer kwijtraken.’

Adriënne: ‘Dat soort zaken loopt allemaal via Emine, daar hebben wij geen omkijken naar. Onze leerkrachten kunnen zich helemaal op hun onderwijstaken richten. Ze spreekt de taal, maar net zo belangrijk is haar werkervaring in de wijk, als opbouwwerker en in het welzijnswerk. Ze wist meteen de juiste weg te vinden.’

Emine: ‘Ouders hebben inmiddels meer vertrouwen gekregen in de school. Het werkt tweeledig: we betrekken hen bij school, maar we wijzen ouders tegelijk de juiste weg in onze stad. Zonder het van hen over te nemen: ouders moeten zichzelf leren redden.’ Dat laatste is in veel gezinnen een levensgroot probleem, geeft de brugfunctionaris aan.

Emine: ’We hebben hier op school ongeveer 30 nationaliteiten. Een aantal gezinnen is verplicht in te burgeren, maar heel veel mensen hoeven dat niet omdat ze uit de Europese Unie komen. Helaas is de taalachterstand juist bij hen enorm groot.’
Dit zouden we veel meer kunnen aanpakken, er zit veel potentie in juist deze ouders en die moeten we met elkaar veel beter gaan benutten.

(Bron: nieuwsbrief Pact Poelenburg Peldersveld van gemeente Zaanstad)