Op dinsdag 8 september is het Wereld alfabetiseringsdag.
Een moment om aandacht te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid.
Laaggeletterdheid is: moeite hebben met lezen en schrijven.
In de Week van Lezen en Schrijven geven we extra aandacht aan alles wat het lezen en schrijven bij volwassenen kan verbeteren!

Wil jij beter leren lezen,  schrijven,  spreken,  luisteren,  rekenen of  computeren?                                                

Kijk dan naar onderstaand WebLinks:

https://www.lezenenschrijven.nl/
https://swtzaanstad.nl/poelenburg/wat-doen-wij/de-taalmolen/
https://www.bibliotheek.nl/in-de-bibliotheek/digitale-bronnen/digitaalhuis.html

Tekst en taalles

Zaanstad voor Vluchtelingen

homepage

Home

https://www.devrijetaal.nl/
http://www.tcicompiti.nl/

Taalcursussen bij Conrado

https://amroniscollege.nl/
https://www.nltraining.nl/cursusaanbod/inburgeren
https://debieb.nl/debiebacademy