Zaandam, 17 september 2018

Beste ouders en verzorgers,

Hierbij informeren we u over het lerarentekort op de basisscholen in Zaanstad. Deze dagen is hierover veel berichtgeving. Vooral de mogelijke invoering van de vierdaagse schoolweek krijgt aandacht. Wat is de aanleiding hiervoor? Wat heeft het schoolbestuur tot nu toe gedaan om het probleem op te lossen? Wat betekent de vierdaagse schoolweek?

Aanleiding
Er is een flink tekort aan leraren basisonderwijs. Dat speelt vooral in de grote gemeenten en ook in Zaanstad. De schooldirectie, het bestuur en de media hebben u daarover regelmatig geïnformeerd. Dat tekort aan leraren heeft verschillende oorzaken:

  • Veel oudere leraren stromen uit door pensionering;
  • De instroom van nieuwe leraren is onvoldoende;
  • De werkdruk is (te) hoog waardoor leerkrachten het onderwijs verlaten.

 

Probleem

Door intensieve werving, afspraken met de pabo’s en urenuitbreiding van parttime leraren, lukte het Zaan Primair en Agora om alle groepen bij de start van dit schooljaar te bemensen.

Maar als de leerkrachten ziek worden, zijn er geen invallers beschikbaar. Dat betekent dat:

  1. de directeur, intern begeleider of onderwijsassistent voor de klas gaat staan.
  2. de groep wordt verdeeld,
  3. de groepen worden samengevoegd
  4. de groep wordt naar huis gestuurd

Deze oplossingen brengen onrust met zich mee, er blijven andere taken liggen, en op den duur tasten ze de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs aan. Het zijn ad hoc- oplossingen.

Vierdaagse schoolweek

Om te zorgen dat we minder ad hoc oplossingen moeten inzetten, onderzoeken Zaan Primair en Agora een scenario voor een vierdaagse schoolweek. Dit vanuit de gedachte: liever wat minder uren, maar kwalitatief op het juiste niveau dan uren van mindere kwaliteit. We hebben hierover contact met de onderwijsinspectie en de PO Raad.

De vierdaagse schoolweek krijgt, ook vanwege Prinsjesdag morgen, nogal wat aandacht in de media. De indruk wordt gewekt dat binnenkort op alle scholen in de Zaanstreek een vierdaagse schoolweek wordt ingevoerd. Dat is niet het geval.

Wel onderzoekt een werkgroep van beide schoolbesturen de mogelijkheden van een vierdaagse schoolweek als noodmaatregel waar het niet anders kan.

Als dit op de school van uw kind zover komen, dan wordt u daarover op tijd door de directie geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

Niko Persoon en Ellen Voskuilen,

College van bestuur Zaan Primair