Peuter Academie: oog voor ontwikkeling van het jonge kind

De ontwikkeling van het jonge kind is een basis voor het leven.

De ontwikkeling van het jonge kind is een basis voor het leven. Daarom is er bij ons op school veel aandacht voor de taalontwikkeling (spreken, luisteren, vertellen, samen praten) voor het spelend leren in uitdagende hoeken en voor goed oudercontact. Peuters kunnen bij ons op De Peuter Academie vanaf 3 jaar en 6 maanden. Er is dagelijks contact en een warme met Babino/peuterspelen. Er is een intensieve samenwerking met Centrum Jong en De Bieb.

De peuteracademie verschilt op een aantal belangrijke punten van een reguliere peutergroep.

Ø  Het doel is om leerlingen en hun ouders een goede start te geven aan het begin van de basisschool. De drie speerpunten van de peuteracademie zijn: stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling, bekend raken met de routines van de kleuterbouw en het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

 

Ø  Peuters kunnen vanaf 3 jaar en 6 maanden deelnemen aan de peuteracademie

Ø  Zo is bijvoorbeeld de groepsgrootte anders. De peuteracademie heeft kleine groepen van ongeveer 12 kinderen.

Ø  Een vaste HBO opgeleide leerkracht  draagt zorg voor de begeleiding.

Ø  Jongste kleuters nemen ook deel aan het programma.

Ø  Door deze kleine opzet is er veel ruimte voor de eigen inbreng van peuters. De leerkrachten stimuleren de kinderen om zelf initiatief te nemen.

Het kind en zijn of haar behoefte staat centraal. De leerkracht zal, waar mogelijk, de initiatieven van het kind volgen, open vragen stellen en een uitdagende speelleeromgeving creëren. Hierdoor wordt  het kind spelenderwijs  uitgedaagd om initiatieven te nemen.

 

Ø  Er wordt de kinderen een leerrijke omgeving aangeboden.  Spelenderwijs wordt de ontwikkeling  van het kind  gestimuleerd.

Ø  Voorschoolse educatie, natuurbeleving en beweging gaan hand in hand  zodat de peuters hier optimaal van kunnen profiteren en goed voorbereid zijn op de basisschool.

Hoewel de kinderen zelf vinden dat ze fijn komen spelen, draaien ze eigenlijk iedere dag mee in een intensief speel- en leerprogramma dat afgestemd is op hun leeftijd en hun individuele behoeften. Spelenderwijs ontwikkelen ze allerlei praktische en sociale vaardigheden. Taalontwikkeling staat hierbij voorop. Door te spelen, praten en te luisteren, leren ze iedere dag nieuwe woorden. Daarmee groeit hun zelfvertrouwen.

 

Op de Gouw is de peuteracademie iedere dag open van 8.30 uur tot 11.15 en 11.15 uur tot 14.00 uur. De peuteracademie is voor kinderen die zijn ingeschreven bij De Gouw.

Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend: van de ouders wordt een betrokken en actief partnerschap gevraagd. Denkt u hierbij aan:

–          Ondersteuning in de groep

–          Activiteiten thuis als verlengde van het gebeuren in de groep

Deelname aan het aanbod in de peuteracademie vanaf 3 jaar en 6 maanden wordt vanzelfsprekend voortgezet met het aanbod op de basisschool vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar.

 

U kunt altijd een afspraak maken voor een bezoekje.