Peuter Academie: oog voor ontwikkeling van het jonge kind

De ontwikkeling van het jonge kind is een basis voor het leven.

De Peuteracademie

Wij bieden peuters vanaf 3 jaar en 6 maanden een extra aanbod in de Peuteracademie naast en gekoppeld aan het VVE-aanbod van Babino. Het doel is om leerlingen en hun ouders een goede start te geven aan het begin van de basisschool. De vier speerpunten van de peuteracademie zijn:

 • stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling;
 • bekend raken met de routines van de kleuterbouw;
 • vergroten van de zelfredzaamheid en bevorderen van de soepele overgang naar groep 1;
 • het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Samenspelen

Ouders komen vanaf 8:20 uur met hun kinderen in de klas. Zij kunnen kiezen uit activiteiten die klaar liggen op tafel of in de klas. Die ze dan samen met hun kind gaan spelen. De leerkracht bereidt aan het eind van de dag het samenspelen voor de volgende dag voor. Om kwart voor negen wordt het lied ‘tien, tien ,tien’ gezongen als inleiding voor de volgende activiteit. Dit ritme is hetzelfde voor de middaggroep.

De kring

In de kring worden, afhankelijk van de planning, diverse taal- en rekenactiviteiten aangeboden, zoals:

 • Voorlezen
 • Versjes en liedjes aanleren en herhalen
 • Rekenbegrippen uitspelen

Speelwerktijd

We gebruiken altijd het kiesbord. Alle activiteiten, hoeken en materialen, staan door middel van een plaatje afgebeeld op het kiesbord. Afhankelijk van de activiteit moeten de kinderen eerst opruimen voordat ze bij het kiesbord iets anders mogen kiezen. 

Gezonde school

Rond de klok van 10 uur eten de kinderen hun eigen fruit op. We drinken dan water. De waterbekers zijn op school aanwezig.
Voor de lunch dekken we de tafels met een bord en een beker. Uw kind eet dan de van huis meegenomen boterham op. Hierbij drinken wij ook weer water. 

Gym

De kinderen gymmen één keer per week in de speelzaal. De kinderen houden hun kleren aan. Zij hebben eigen gymschoenen, Deze zitten in hun luizentas.

Buitenspelen                                      

We spelen buiten, samen met de kleuters, op het kleuterplein. In de schuur staat buitenspeelmateriaal. 

Naar huis

De kinderen worden door de ouders in de klas opgehaald. De kinderen hebben dan al hun jas aan en tas bij zich.

Oudercontact

Zodra een peuter gaat deelnemen aan de peuteracademie vindt er een startgesprek plaats. Het doel van het startgesprek is om zoveel mogelijk informatie uit te wisselen. Ouders krijgen daarna een informatieboekje mee. Wanneer een kind bijna vier wordt vindt er een eindgesprek plaats met de ouders.

Aanbod en werkwijze

Om de doelen van de peuteracademie te realiseren hebben wij het volgende aanbod:

 • Een rijke speel- en leeromgeving: De peuteracademie biedt ruime speelhoeken die bij het thema passen.
 • Het Piramide VVE programma: Wij werken volgens het programma van Piramide met de bijbehorende thema’s voor peuters.
 • Woordenschatprogramma Logo3000 voor peuters:
 • De routines van de kleuterbouw:
 • Het spelstimuleringsprogramma De Droomvogel.
 • Intensief oudercontact: Een heen en weer map. Eén keer per maand worden de ouders uitgenodigd om een dagdeel mee te draaien. 

De samenwerking met Babino/ VVE

Er wordt gewerkt aan dezelfde thema’s. Er is een goede samenwerking met Babino.